Over ons pagina

Klik op een van de tabs om meer te weten over Jeugdzorg Slachtoffers Nederland

Mike Eggink

Mike Eggink

Algemeen Ondersteuner

Mike Eggink is o.a. gespecialiseerd in de Dwangkader van jeugdzorg en weet door zijn ervaringen heel goed hoe te schaken. Doordat Mike in het verleden zelf jaren slachtoffers is geweest van ernstig geweld en een falend jeugdzorgsysteem. Hierdoor heeft Mike Eggink enorm veel ervaring opgedaan en begrijpt hierdoor heel goed dat de systemen de interpretatie en de toepassing hiervan het kernprobleem is en veranderd dient te worden. Iedereen verdiend namelijk een eerlijk proces! Mike Eggink treed daarom ook op als jouw vertrouwenspersoon en belangenbehartiger. Mike onderhoud contacten met overheden, de media, jeugdzorg, rechtbanken en alle ketenpartners.

Sara Mangroo

Sara Mangroo

Algemeen Ondersteuner

Het dienen van andere staat hoog in het vaandel bij Sara. Zij ondersteund en helpt graag mensen (emotioneel) die te maken hebben met de dwangkader van jeugdzorg of met de jeugdhulpverlening. Doordat Sara vroeger zelf uit huis is geplaatst weet Sara als geen ander wat dit met zich mee kan brengen. Niet enkel alleen voor de persoon maar ook voor hun naasten. Sara zet zich in om de jeugdzorg en jeugdhulpverlening in Nederland te doen veranderen. Sara is een belangrijke schakel voor de stichting.

Frank

Frank

Lotgenoten Ondersteuner

Is ervaringsdeskundige. Hij voelt zich geroepen om mistanden binnen de verschillende commissies aan het licht te brengen. Hij helpt en ondersteunt lotgenoten al jaren. Hij maakt zich hard voor lotgenoten welke nogmaals slachtoffer zijn geworden door de handelswijzen van de overheid. Frank geeft ondersteuning en helpt mensen bij hun tegemoetkomingsaanvraag. Frank strijdt voor een verbeterde jeugdzorg.

Zieta Mangroo

Zieta Mangroo

Vrijwilliger

Zieta Mangroo is niet zomaar een vrijwilliger, nee! Zonder Zieta was er geen stichting. Ze is een ware goeroe voor onze stichting en de rest van de wereld.
Zieta is een Hindoestaanse vrouw met enorm veel levenservaring en dus enorm veel kennis. Met het haar kennis probeert Zieta andere bewust te maken en hun te helpen waar nodig. Zit jij klem en heb je behoefte aan een goed gesprek? dan ben je bij Zieta aan het juiste adres.

Wegens omstandigheden is Zieta op dit moment niet aan het werk. Wij verwachten haar snel weer terug.

Zieta Mangroo

Zieta Mangroo is niet zomaar een vrijwilliger, nee! Zonder Zieta was er geen stichting. Ze is een ware goeroe voor onze stichting en de rest van de wereld.
Zieta is een Hindoestaanse vrouw met enorm veel levenservaring en dus enorm veel kennis. Met het haar kennis probeert Zieta andere bewust te maken en hun te helpen waar nodig. Zit jij klem en heb je behoefte aan een goed gesprek? dan ben je bij Zieta aan het juiste adres.

Wegens omstandigheden is Zieta op dit moment niet aan het werk. Wij verwachten haar snel weer terug.

Jolanda Voets

Jolanda Voets

Belangenbehartiger

Ik ben Jolanda Voets en met trots stel ik me voor als vrijwilliger bij Stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland. Als erg gedreven persoon en gediplomeerd budgetcoach, richt ik me met name op mensen die in de knoop dreigen te komen met hun financiën en daardoor zelf door de bomen het bos niet meer zien.

Tevens ben ik actief als Register Mediator en heb ik mezelf gespecialiseerd in Familie & Echtscheidingen. Naast het begeleiden van mensen die met een conflict te maken hebben, stel ik ook het convenant en ouderschapsplan op bij echtscheidingen. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger voor buurtbemiddeling in mijn eigen regio.

Ik zal voor Stichting Jeugdzorghulp klaar staan voor mensen met financiële vraagstukken of een geregistreerd Mediator (conflictcoach) nodig hebben.

Wekelijks zal ik mezelf een X aantal uren beschikbaar stellen voor stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland en zal ik mijn uiterste best doen om mensen verder te helpen en alle vragen te beantwoorden. Schroom dus niet om contact met me op te nemen tijdens het telefonische spreekuur of om mij een e-mail te sturen met daarin al je vragen.

jolanda@jeugdzorghulp.nl

Jolanda Voets

Jolanda_Voets_

Ik ben Jolanda Voets en met trots stel ik me voor als vrijwilliger bij Stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland. Als erg gedreven persoon en gediplomeerd budgetcoach, richt ik me met name op mensen die in de knoop dreigen te komen met hun financiën en daardoor zelf door de bomen het bos niet meer zien.

Tevens ben ik actief als Register Mediator en heb ik mezelf gespecialiseerd in Familie & Echtscheidingen. Naast het begeleiden van mensen die met een conflict te maken hebben, stel ik ook het convenant en ouderschapsplan op bij echtscheidingen. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger voor buurtbemiddeling in mijn eigen regio.

Ik zal voor Stichting Jeugdzorghulp klaar staan voor mensen met financiële vraagstukken of een geregistreerd Mediator (conflictcoach) nodig hebben.

Wekelijks zal ik mezelf een X aantal uren beschikbaar stellen voor stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland en zal ik mijn uiterste best doen om mensen verder te helpen en alle vragen te beantwoorden. Schroom dus niet om contact met me op te nemen tijdens het telefonische spreekuur of om mij een e-mail te sturen met daarin al je vragen.

jolanda@jeugdzorghulp.nl

Kadir Korkmaz

Kadir Korkmaz

Vrijwilliger

Kadir Kormaz is een vrijwilliger binnen stichting JZS. Hij helpt en ondersteunt Jeugdzorg Slachtoffers Nederland al sinds 2015.

Sinds deze periode heeft Kadir zich bewezen als een echte vrijwilliger die altijd klaar staat in crisis en probleemsituaties. Zo heeft hij in de afgelopen jaren via ons mensen van straat gehaald en aan een woning geholpen. Kadir heeft meerdere keren weekendbezoeken gefaciliteerd van minderjarige kinderen in instellingen met een MUHP. Is er een noodsituatie dan zal Kadir er voor je staan!

Voor contact:

kadir@jeugdzorghulp.nl

Wij zijn een 100% voor en door lotgenotenorganisatie.
De stichting behartigt de belangen van lotgenoten en slachtoffers van jeugdzorg, jeugdhulp en of jeugdpsychiatrie. Wij werken samen met het Schadefonds geweldsmisdrijven, (Fonds) Slachtoffer Hulp Nederland, ministeries, Media, Stichting A.P.S, zorgaanbieders en lotgenotenorganisaties. Zo vervult de stichting een belangrijke rol in de uitvoering van de aanbevelingen welke gedaan zijn door o.a. Commissie de winter en Voormalige kinderombudsmannen.
Wij zijn een actieve gesprekspartner voor alle betrokken partijen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Denk hierbij aan, overheden, media, lotgenoten organisaties, Jeugdzorg, De raad voor de kinderbescherming, Veilig thuis, Zorgaanbieders, Rechtbanken en overige ketenpartners.

De stichting heeft 4 hoofdtaken:
• Het veranderen van de jeugdzorg, jeugdhulp en de rechtsgang systemen.
• Jeugdzorghulp (hulp en ondersteuning bij lopende jeugdzorgzaken.)
• Lotgenotenondersteuning.
• Traumabehandeling / Re-integratie

Het veranderen van de jeugdzorg en jeugdhulp systemen:

Het zijn de systemen, de toepassing en de huidige werkwijzen die onze jeugdzorg en jeugdhulpverlening tot dit punt hebben gebracht. De stichting is zich daar van bewust.

Wij zijn daarom een actieve gesprekspartner maar tegelijkertijd verweeft de stichting zich voornamelijk in de dwangkader dossiers van jeugdzorg. Samen met gespecialiseerde jeugdzorgadvocaten probeert de stichting de problematieken binnen deze sector kenbaar te maken maar vooral te doen veranderen. Tenslotte ontstaan hier de slachtoffers welke later wederom slachtoffer kunnen worden van geweld, (seksueel)misbruik of andere wantoestanden in instellingen en of pleeggezinnen.

Jeugdzorghulp:

Wij bieden hulp en steun aan ouder en kind, welke te maken heeft, krijgt of heeft gehad met de dwangkader van jeugdzorg. (OTS) Ondertoezichtstelling (MUHP) Machtiging Uithuisplaatsing, (PIJ-Maatregel) Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, Gezagsbeëindigende maatregel en (RM) Rechterlijke macht.

Wij doen alles wat nodig is in een jeugdzorg dossiers.
– Hulp en steun bieden.
– Juridische ondersteuning bieden.
– Kennis geven en Adviseren.
– Mee gaan naar rechtbanken, jeugdzorg etc.
– Op huis bezoek gaan.
– Samenwerken met cliënt en advocaat.
– Brieven en dossiers opmaken.
– Etc.

Lotgenotenondersteuning:

Wij bieden hulp en steun aan lotgenoten welke nu of in het verleden slachtoffer zijn geworden van jeugdzorg, jeugdhulpverlening of de jeugdpsychiatrie. Wij helpen slachtoffers van o.a. Commissie de Winter bij het aanvragen van de €5000,- tegemoetkomingsregeling. Tevens ondersteunen wij deze lotgenoten op emotioneel gebied en proberen wij met onze kennis en visies het slachtoffer weer in staat te stellen om normaal te kunnen leven zonder Trauma’s of overige gevoelens uit het verleden.
Wij werken samen met stichting A.P.S. Wij kunnen lotgenoten en slachtoffers doorverwijzen voor o.a.

– Traumaverwerking.
– Psychologische hulp en ondersteuning.
– Budget coaching.
– Re-integratie trajecten. ( opleiding, werk, muziek of art, mogelijk in de toekomst, huisvesting)
– Begeleide bezoeken.
Wij werken landelijk om zo door heel Nederland ondersteuning te kunnen geven aan lotgenoten van jeugdzorg en of de jeugdhulpverlening.

Traumabehandeling en re-integratie trajecten:

De stichting heeft gemerkt dat er vandaag de dag veel mensen rondlopen met verschillende trauma’s uit hun verleden. Er veel lotgenoten al vaak jaren rondlopen met PTSS. Hierin vaak niet begrepen worden door de maatschappij en of hulpverlening. De stichting heeft ook gemerkt dat er enorm lange wachttijden zijn bij kleine en grote trauma expertise centrums en bij o.a. EMDR-organisaties. De stichting werkt op een geheel eigen wijzen. Wij zijn van mening dat de visie welke wordt losgelaten na een ernstige gebeurtenis bepaalt of het een trauma wordt of niet. Door juist in te spelen op visie verandering in combinatie met bijvoorbeeld Yoga en Meditatie zijn wij van mening dat veel mensen in korte tijd van hun trauma’s kunnen afkomen. Dit concept is gericht op zelf verandering en zelf genezing. De reguliere hulpverlening komt hierin niet aan bod! Hierdoor ontlast de stichting dan ook de reguliere hulpverlening.
Helaas is deze behandeling niet voor iedereen weggelegd! Mensen die hier niet voor in aanmerking komen, kunnen bijvoorbeeld door ons doorgestuurd worden naar Psytrec ( Trauma expertise centrum) voor Intensieve trauma behandeling! Psytrec biedt de mogelijkheid om binnen 4 of 8 dagen je behandeling af te ronden.

Stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland heeft de volgende hoofddoelen:

  • Het voorkomen van meer slachtoffers ( door o.a. het verminderen van uithuisplaatsingen)

  • Een vernieuwd systeem creëren voor de jeugdzorg en jeugdhulpverlening in Nederland.

  • Het verminderen en doen stoppen van het aantal lotgenoten met PTSS of trauma’s.

  • Betrokken te worden door de rechtsgang in dwangkader dossiers Jeugdzorg.

  • Het doen opsporen en het doen stoppen van wantoestanden in (rijks)(Jeugd)instellingen.

  • Strijden voor hogere tegemoetkomingsregeling of gevolgschade regeling overheid. Wij strijden voor hogere bedragen!

  • De schakelorganisatie te worden voor slachtoffers en benadeelde, de ministeries, jeugdzorg, rechtbanken en ketenpartners.

  • Afschaffen van civiele gesloten plaatsingen

Korte uitleg van ontstaansgeschiedenis Jeugdzorg Slachtoffers Nederland in relatie tot werkzaamheden Commissie de Winter

Jeugdzorg Slachtoffers Nederland is eind 2012 in het leven geroepen door Mike Eggink. Tot 1 maart 2021 is Jeugdzorg Slachtoffers Nederland een vrijwillige organisatie geweest zonder rechtsvorm. Jeugdzorg Slachtoffers Nederland heeft dan ook alle jaren vrijblijvend en kosteloos hulp en steun geboden aan ouder en kind. In 2021 hebben wij dan ook de stichting opgericht, om zo ook te kunnen inspelen op de aanbevelingen van Commissie de Winter. Wij zien ons ook als DE organisatie welke de belangen van lotgenoten van geweld, (seksueel) misbruik en of andere wantoestanden binnen jeugdzorg en de jeugdhulpverlening behartigd.

Mike Eggink heeft in zijn jeugd in instellingen gezeten en is slachtoffer geworden van ernstig geweld en een falend jeugdzorgsysteem. Hij maakt zich daarom hard voor een verbeterd jeugdzorgsysteem en richt zich voornamelijk op de toekomst dus op preventie en verandering.

Heeft u iemand nodig voor jeugdzorghulp?

Wij staan voor u klaar.