Donatie en Donateurs informatie pagina

Op deze pagina ziet u informatie over onze organisatie. Ook ziet u links naar onze donatie en sponsoren pagina’s. Door donaties kunnen wij ons goede werk voortzetten en kunnen we mensen blijven ondersteunen

Welkom op onze donatie en donateurs pagina. Stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland is een 100% voor en door lotgenoten organisatie. De stichting heeft een eigen werkwijze en heeft het doel om een onderdeel te worden in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt, dat wanneer je een onderdeel wordt je ook daadwerkelijk veranderingen kan aanbrengen. De stichting heeft dus het doel om zich te verweven in het jeugdzorg en jeugdhulpstelsel.

Van eind 2012 tot begin 2021 heeft Stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland vrijblijvend en kosteloos hulp en steun geboden aan ouders en kinderen. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende successen geboekt, hebben wij wendingen gemaakt in verschillende jeugdzorgdossiers. Dit wat normaliter geen doorgang zou hebben. Wij pleiten voor minder tot geen uithuisplaatsingen en civiele gesloten plaatsingen.  Daarbij is stichting Jeugdzorgslachtoffers Nederland een lotgenotenorganisatie welke lotgenoten uit het verleden helpt en ondersteunt.

Om te kunnen blijven helpen zijn wij op zoek naar Donateurs of mensen die eenmalig willen doneren. Door uw donaties kunnen wij ons werk blijven voortzetten.

Via de bovenstaande knop treft u onze sponsoren aan. Met hun hulp kunnen we ons werk op de juiste manier voortzetten.

Via de bovenstaande knop komt u op onze doneer pagina uit. Wij danken een ieder die een donatie doet. Hierdoor kunnen wij ons werk blijven voortzetten.

Wilt u ons sponsoren?

Wij staan altijd open voor nieuwe sponsoren, groot of klein alle hulp is welkom.