De alliantie Kind in Gezin is een krachtenbundeling van organisaties uit verschillende sectoren binnen de zorg voor jeugd in Nederland en opgericht in 2010. De doelstelling van de alliantie is dat binnen tien jaar 10.000 uithuisgeplaatste kinderen niet meer in een instelling wonen, maar in een gezinsvorm: een pleeggezin of gezinshuis.

Betrokken organisaties

Organisaties als Stichting Kinderpostzegels Nederland, ‘s Heeren Loo, de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, het Maagdenhuis en het Nederlands Jeugdinstituut zijn aangesloten bij de alliantie. De deelnemers ondertekenen het manifest Alliantie Kind in Gezin en leveren allemaal een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstelling: 10.000 inhuisplaatsingen in tien jaar. Zo hebben ze campagne gevoerd en gelobbyd om inhuisplaatsing in de Jeugdwet op te nemen, wat is gelukt. Verschillende jeugdhulpaanbieders zijn bezig met het afbouwen van residentiële groepen en het werven van pleeggezinnen en gezinshuisouders.