Laatste Nieuws

Lees hier meer over het laatste nieuws rondom Jeugdzorghulp, geplaatst door iemand van Stichting Jeugdzorg Slachtoffer Nederland.

Jongeren kunnen pijnpunten in jeugdzorg zélf verrassend helder benoemen

18 mei 2022 ER LIJKT EINDELIJK SCHOT IN TE ZITTEN. OUDERS EN KINDEREN DIE ZIJN GEDUPEERD IN HET TOESLAGENSCHANDAAL EN TE MAKEN HEBBEN GEHAD MET UITHUISPLAATSINGEN, MOETEN BINNEN ZES MAANDEN HET BESLUIT VAN DE UITHUISPLAATSING OPNIEUW KUNNEN LATEN BEOORDELEN DOOR EEN RECHTER. DAARTOE HEEFT DE TWEEDE KAMER DINSDAG UNANIEM EEN MOTIE VAN LILIAN MARIJNISSEN EN […]

Jeugdzorg Affaire?

‘Wat een ellende,’ twittert SP-Kamerlid Peter Kwint, die al eerder Kamervragen stelde over deze kwestie. ‘En dit is alleen nog maar tussen 2015 en 2020. Terwijl we allemaal weten dat dit schandaal al veel eerder begon.’ Het totale aantal kinderen dat in pleeggezinnen of gesloten jeugdzorg werd geplaatst ligt dus waarschijnlijk hoger, omdat de toeslagenaffaire […]