Een vergaande maatregel van kinderbescherming is de beëindiging van het ouderlijk gezag. Deze wordt volgens artikel 1:266 BW ingezet:

  • Als ouders hun gezag misbruiken óf
  • Als er geen perspectief is dat ouders binnen een redelijke termijn in staat zijn om hun opvoedingsverantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer nog niet is bepaald is wie het gezag van de ouders overneemt, kan de voogdij tijdelijk aan een gecertificeerde instelling opgedragen worden.

Beëindiging van het gezag wordt met een verzoekschriftprocedure aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming. Onder omstandigheden kunnen ook pleegouders een verzoek tot beëindiging van het gezag van de ouders van hun

Dit is een van de ingezette jeugdbeschermingsmaatregelen. Klik op onderstaande knop on terug te keren naar de maatregelen pagina.