Jeugdzorg Affaire?

‘Wat een ellende,’ twittert SP-Kamerlid Peter Kwint, die al eerder Kamervragen stelde over deze kwestie. ‘En dit is alleen nog maar tussen 2015 en 2020. Terwijl we allemaal weten dat dit schandaal al veel eerder begon.’ Het totale aantal kinderen dat in pleeggezinnen of gesloten jeugdzorg werd geplaatst ligt dus waarschijnlijk hoger, omdat de toeslagenaffaire al ver vóór 2015 speelde.

Dat er in vijf jaar tijd 1115 kinderen uit huis werden geplaatst, werd becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CBS geeft het aantal ‘bij benadering’ door te kijken naar kinderen die met de jeugdbescherming in aanraking kwamen te combineren met ‘jeugdhulp met verblijf’, bijvoorbeeld als een kind wordt ondergebracht in een jeugdzorginstelling of bij een pleeggezin. Het is niet bekend welke omstandigheden er speelden en of er meer factoren speelden dan schuldenproblematiek.

Nieuwe Kamervragen

Kwint kondigt, net als ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder, nieuwe Kamervragen aan. Ceder wil weten hoeveel uithuisplaatsingen voorkomen hadden kunnen worden. ‘Waar kunnen we nog recht doen aan gezinnen?’ Denk-fractieleider Farid Azarkan reageert woest. ‘De overheid die burgers geld afpakt, hun waardigheid afpakt en hun kinderen afpakt,’ twittert hij.

De Tweede Kamer vroeg in debatten over de toeslagenaffaire meermaals naar het aantal uithuisplaatsingen, stelt Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij is boos dat de informatie via het CBS naar buiten wordt gebracht in plaats van in een brief naar de Tweede Kamer, waarin ook staat welk plan er wordt gemaakt voor deze groep kinderen. ‘Dit maakt duidelijk dat de regering totaal het overzicht kwijt is van de gevolgen van het eigen beleid.’

‘Zware onderschatting’

Janet Ramesar, een van de ouders die door de toeslagenaffaire in nood kwam, noemt het aantal dat het CBS geeft ‘een zware onderschatting’ in Binnenlands Bestuur. Het CBS kijkt naar twee criteria, een rechter die een dwingende maatregel heeft opgelegd én jeugdhulp met verblijf buiten het eigen gezin. Haar eigen zoon werd uit huis geplaatst zonder dat die criteria van toepassing waren, omdat hij bij zijn vader ging wonen. Over het aantal van 1115 zegt Ramesar: ‘Ik denk dat je het sowieso wel kan verdubbelen.’

Er hebben zich tot nu toe 47.000 mensen gemeld als gedupeerde in de toeslagenaffaire, wat niet wil zeggen dat ze ook allemaal gedupeerd zíjn. Het kabinet stelde dat van die groep ongeveer 22.000 ouders in elk geval recht hebben op compensatie.